integrarea copiilor cu CES

Materialul nu imi apartine. l-am primit suport de curs.

Argumente în favoarea educaţiei integrate

Integrarea este un drept al omului

☻ Toţi copiii au dreptul de a învăţa împreună.

☻ Copiii nu ar trebui dezapreciaţi sau discriminaţi prin excluderea lor sau trimiterea lor separată datorită deficienţei sau dificultăţii lor de învăţare.

☻ Adulţii cu deficienţe, care se descriu pe ei ca supravieţuitori ai şcolii speciale, cer încheierea segregării.

Integrarea reflectă practici educaţionale pozitive

Copiii cu deficienţe se descurcă mai bine, educaţional şi social, atunci când sunt educaţi împreună cu covârstnicii.

☻ Nu există predare sau îngrijire într-o şcoală separată care nu poat avea loc într-o şcoală de masă, dacă sunt asigurate pregătirea şi materialele ajutătoare.

☻ Asumându-şi angajamentul şi dispunând de susţinere, educaţia integrată utilizată mai eficient resursele educaţionale.

Integrarea reprezintă un bun simţ social

☻ Integrarea îi învaţă pe copii toleranţa şi acceptarea diferenţelor individuale.

☻ Toţii copiii au nevoie de o educaţie care să-i ajute pentru o viaţă alături de ceilalţi.

☻  Integrarea are potenţialul de a reduce teama şi de a construi prietenii, respect şi înţelegere.

Ce este INTEGRAREA?

DEFINIŢIE:  Integrarea este procesul sistematic de reunire a copiilor cu nevoi speciale alături de copii de aceeaşi vârstă cu o dezvoltare normală, în cadrul mediilor naturale în care ei învăţă şi se joacă.

 

INTEGRAREA înseamnă…

l  Toţi copiii învaţă în acelaşi mediu, beneficiind de acelaşi servicii şi acelaşi sprijin pentru a avea succes

l  Fiecare copil cu nevoi unice se regăseşte în medii integrative

l  Toţi copiii participă în mod egal la toate activităţile unui program obişnuit

l  Încurajarea prieteniilor şi relaţiilor sociale între copii cu şi fără nevoi speciale

l  Asigurarea condiţiilor de a primi o educaţie specială în medii comunitare obişnuite pentru copiii cu nevoi speciale

l  Un nou model de asigurare a unor servicii în cadrul educaţiei speciale care pune accent pe colaborarea dintre educaţia specială şi cea obişnuită

l  Oferirea de sprijin cadrelor didactice pentru educaţia timpurie care lucrează cu copii cu nevoi speciale

l  Copiii învaţă unul lângă altul chiar dacă au scopuri diferite

l  A-i învăţa pe copii să înţeleagă şi să accepte diferenţele dintre oameni

l  Asigurarea unui program educaţional adecvat şi individualizat pentru toţi copiii

l  A lua în serios preocupările părinţilor şi a-i determina să devină parteneri în acest proces de echipă

Avantaje şi obstacole ale integrării copiilor cu CES

Avantaje ale integrării copiilor cu CES – PENTRU COPIII CU NEVOI SPECIALE

l  Dezvoltarea cognitivă, motorie, de limbaj, socială şi emoţională este consolidată prin intermediul interacţiunilor semnificative cu cei de aceeaşi vârstă.

l  Covârstnicii servesc drept model de rol.

l  Deprinderile sunt învăţate şi aplicate în modalităţi funcţionale.

l  Este facilitată dezvoltarea calităţilor, aptitudinilor şi intereselor.

l  Sunt asigurate participarea în comunitate şi şansa de a lega prietenii.

Avantaje ale integrării copiilor cu CESPENTRU COPIII FĂRĂ NEVOI SPECIALE

l  Este învăţată acceptarea diferenţelor.

l  Se extinde diversitatea prieteniilor.

l  Este încurajată cooperarea.

l  Sunt consolidate creativitatea, exploatarea resurselor proprii şi empatia.

l  Este asumată o responsabilitate mai mare şi se manifestă o autoîncredere mai mare.

Avantaje ale integrării copiilor cu CESPENTRU FAMILII

l  Părinţii copiilor cu CES manifestă o senzaţie de uşurare, fac faţă mai uşor nevoilor zilnice, pot lucra în cadru comunităţii.

l  Părinţii capătă încredere în şansele de reuşită ale copiilor lor.

l  Sunt furnizate informaţii privind dezvoltarea tipică şi atipică.

l  Se oferă suportul, susţinerea altor părinţi.

l  Este promovată implicarea activă în dezvoltarea unor obiective de învăţare adecvate şi funcţionale.

l  Toţi părinţii se constituie ca parte a comunităţii şcolare.

Avantaje ale integrării copiilor cu CESPENTRU CADRE DIDACTICE ŞI ALŢI SPECIALIŞTI

l  Cadrele didactice aplică/dezvoltă o minunată înţelegere a diferenţelor individuale.

l  Cadrele didactice învaţă strategii de promovare a dezvoltării şi susţinerii stilurilor de învăţare variate ale copiilor.

l  Cadrele didactice devin mai conştiente de avantajele unei activităţi de observare şi evaluare consecvente şi eficiente.

l  Specialiştii şi personalul auxiliar dezvoltă o perspectivă holistică centrată pe copil.

Avantaje ale integrării copiilor cu CES – PENTRU COMUNITATE

l  Educarea copiilor cu CES în acelaşi loc cu semenii lor cu dezvoltare tipică este mai puţin costisitoare decât costul înfiinţării şi amenajării unor spaţii şcolare alternative.

l  Copiii cu CES devin competenţi, adulţi productivi, contribuind la bunul mers al societăţii pe căi concrete.

l  Membrii comunităţii dezvoltă o nouă înţelegere şi apreciere a diversităţii.

TIPURI DE DEFICIENŢE

1. Deficienţe de intelect: întârziere mintală, Sindromul Down

2. Tulburări de limbaj: dislalie, tulburări de ritm, de voce, de dezvoltare, de scris şi citit

3. Deficienţe motrice

4. Deficienţe senzoriale: de auz, de văz

5. Autismul

6. Deficienţe de învăţare

DECALOGUL INTEGRĂRII

  • 1. Să-l vezi pe celălalt ca fiind unic.
  •  2. Să-l priveşti pe celălalt ca fiind cel puţin egal cu tine.
  •  3. Să gândeşti ce ai face tu în locul lui.
  •  4. Să-ţi aminteşti că poţi fi oricând ca el.
  •  5. Să faci ce crezi că ţi-ar plăcea ţie, de ai fi ca el.
  •  6. Să fim alături, pentru a nu fi singuri.
  •  7. Să accepţi diversitatea, pentru a înţelege unicitatea.
  •  8. Să-i dai mai mult decât aştepţi să primeşti.
  •  9. De cazi, întoarce-te spre ceilalţi.
  • 10. Când eşti fericit, ajută-i şi pe ceilalţi să fie la fel ca tine.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s