ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ

Timp alocat: 25-35 min.

 

Întâlnirea de dimineaţă: reprezintă o activitate„care permite întrepădunderea activităţilor şcolare şi sociale astfel încât profesorii şi elevii să poată conlucra cât mai bine.” Necesită planificare, structurare, ocupând un loc important în programul zilnic.

În cadrul Întâlnirilor de dimineaţă se creează o atmosferă prietenoasă, caldă, în care copiii trăiesc sentimentul apartenenţei, implicării, încurajării, încrederii, onestităţii şi echităţii în cadrul grupului.

Locul desfăşurării Întâlnirii de dimineaţă este ales de către învăţător. Este un spaţiu care permite reunirea întregului grup, în semicerc, pe perniţe sau scaune.

            Întâlnirea de dimineaţă îşi propune:

v să creeze o comunitate;

v să încurajeze ascultarea, împărtăşirea sentimentelor, participarea;

v să înveţe prin ritualurile şi tiparele zilnice, deprinderile necesare pentru a deveni un membru activ în cadrul grupului, al şcolii, al comunităţii;

v să exerseze deprinderile importante:

– de a vorbi

– de a asculta

– de a pune întrebări

-de a construi răspunsuri spontane la întrebări

– de a citi

– de a scrie

– de a sintetiza informaţii

– de a rezolva probleme

– de a urma indicaţii

– de a lua decizii

În cadrul Întâlnirii de dimineaţă, treptat, sporesc aptitudinile de comunicare ale copiilor. A vorbi şi  a asculta sunt calităţi de bază într-o cultură democratică. Prin comunicare eficientă copii vorbesc astfel încât mesajul transmis să fie înţeles, ascultă când alţii vorbesc, folosesc limbajul pentru a formula întrebări, contribuie cu idei în cadrul discuţiilor de grup. Aceste aptitudini sunt esenţiale pentru o colaborare eficientă în cadrul grupului, pentru implicarea într-un proces de învăţare prin cooperare.

Etape:

v Salutul

v Calendarul zilei

v Mesajul zilei

v Noutăţi

v Agenda zilei

 

            Salutul:  prima secvenţă a întâlnirii de dimineaţă este întâmpinarea tuturor celor prezenţi în clasă. Fiecare foloseşte o formulă de salut şi numele persoanei căreia i se adresează creând o atmosferă prietenoasă:

„Bună dimineaţa, Maria! Mă bucur să te văd astăzi!“

„Bună dimineaţa, Mihai! Sper că astăzi ne vom simţi bine împreună!“

Se pot introduce o varietate de saluturi care să fie distractive, mobilizatoare şi atractive. De asemenea se pot modifica, prin includerea unor noi cuvinte, gesturi, complimente, etc.

Acest moment cultivă norme de bază în comportamentul copiilor, îi învaţă respectul pentru cei din jur şi creează premizele pentru formarea unui colectiv sudat bazat pe relaţii de prietenie.

 

 

            Calendarul zilei: se realizează pe un carton mare pe care sunt demarcate săptămânile şi zilele lunii în curs. În funcţie de anotimp, de lună, calendarele pot fi ilustrate sugestiv de către învăţător sau copii. Se folosesc diverse simboluri pentru marcarea zilelor: figuri geometrice (realizarea unui şir logic pe bază de formă şi culoare), frunze, fulgi, flori, se marchează evenimentele importante (zilele de naştere, evenimente istorice, culturale, etc.)  Completarea se realizează de către un elev şi presupune marcarea zilei cu simbolul corespunzător. Prin întrebările adresate se pot exersa deprinderi matematice, se poate valorifica vocabularul prin utilizarea expresiilor în descrierea zilei, se dezvoltă vocabularul specific ştiinţelor, educaţiei plastice.

Calendarul reprezintă un material multifuncţional,  cu ajutorul căruia copii înţeleg timpul prin intermediul evenimentelor zilnice, ciclice, periodice şi secvenţiale din viaţa lor cotidiană. Treptat copiii  îşi clarifică conceptul de durată al unui interval de timp cum ar fi: „mâine”, „poimâine”, „ieri”, „peste o oră”, etc. Folosirea acestor termeni le permite copiilor să asocieze programul lor zilnic cu ceasul.

 

 

            Mesajul zilei- este pregătit cu minuţiozitate de către învăţător sau la clasele mai mari cu indicaţii şi precizări din partea învăţătorului, de către copii. Se redactează pe un poster şi se afişează pe şevalet. Încă din prima zi de şcoală copii fac cunoştinţă cu  „Mesajul zilei”. Sunt încurajaţi să participe la descifrarea lui voluntari,  care ştiu deja să citească.

Mesajul începe cu o formulă de salut: „BUNĂ DIMINEAŢA, BOBOCEI!”, „BUNĂ DIMINEAŢA, ŞCOLĂREI!”, „BUNĂ DIMINEAŢA, PRIETENI!”, „BUNĂ DIMINEAŢA, DRAGI MATEMATICIENI”.  La clasa pregătitoare este indicat să fie folosită scrierea cu majuscule, fiind cunoscută de mai mulţi copii. În redactarea conţinutului mesajului se menţine aceeaşi culoare de marker pentru fiecare idee şi de asemenea aşezarea în pagină. Propoziţiile trebuie să fie scurt formulate, clare pentru a oferi bucurie în momentul decodării. În mesaj se poate include un conţinut nou din ziua respectivă, o informaţie  nouă, o scurtă poezie. De asemenea mesajul conţine şi o sarcină ce trebuie rezolvată (să răspundă la întrebarea zilei, să rezolve o problemă de perspicacitate, de logică, etc.).  Cu ocazia citirii se pot exersa deprinderi nou formate, se pot completa propoziţii lacunare, se pot descoperi cuvinte „ascunse”, se pot număra propoziţiile, completa semnele de punctuaţie lipsă. Mesajul are rolul de a capta atenţia copiilor, de a stârni interesul şi curiozitatea, de a implica. Depinde doar de măiestria şi creativitatea dascălilor ca mesajul zilei să reprezinte o provocare de zi cu zi.

 

            Noutăţile- sunt parte componentă a mesajului. Copiii se înscriu (3-4), în momentul sosirii la şcoală. Reprezintă momentul cel mai important din cadrul întâlnirii de dimineaţă, deorece locul de prezentare este menit să-l situeze pe vorbior în atenţia tuturor colegilor. Pe rând, copiii înscrişi sunt invitaţi în „Scaunul autorului”, unde au ocazia să împărtăşească ascultătorilor o întâmplare, o experienţă trăită, un eveniment la care au participat. Se pot prezenta obiecte care au o valoare şi o semnificaţie aparte, lucrări scrise, desene realizate în timpul liber, cărţi citite, curiozităţi. După expunerea noutăţii, se adresează întrebări pentru a se obţine mai multe date factuale şi emoţionale sau  sau se fac comentarii pe marginea celor povestite. Pentru a diversifica temele de discuţie se pot propune de către învăţător sau elevi subiecte noi. La clasa pregătitoare, copiii trebuie îndrumaţi şi ajutaţi să-şi exprime gândurile, ideile, sentimentele. Cadrele didactice trebuie să fie atente, receptive, sensibile la  noutăţile povestite, pentru a asigura un feed- back corespunzător povestitorului. După finalizarea noutăţilor se  sintetizează informaţiile şi se redactează pe un poster. Aceste informaţii succinte pot fi utilizate ulterior în diferite momente.

Prin intermediul Noutăţilor, copii ajung să se cunoască mai bine, să facă observaţii privind asemănările şi deosebirile dintre ei, să accepte diferenţele, să fie mai înţelegători, mai răbdători şi mai toleranţi.

            Agenda zilei– familiarizează elevii cu programul zilei. Conţine activităţile din ziua în curs fără repere orare, fiind incluse şi pauzele. La centrele de activităţi care urmează să funcţioneze sunt precizate şi conţinuturile. Agenda reprezintă un ghid cu ajutorul căreia copiii îşi dozează şi valorizează energia.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s